Keskkond

KESKKOND

Roheline mõtteviis on minu jaoks terve mõistuse väljendus. Möödas on need ajad, mil elati põhimõtte järgi, et pärast meid tulgu või veeuputus.

Oma elukeskkonda tuleb väärtustada, sellesse panustada ja seda hoida.

Olen uhke selle üle, et Tallinn on Euroopa rohelise pealinna tiitli ellukutsuja. Tänaseks toetab ideed 41 Euroopa Liidu linna, lisaks Euroopa Komisjoni President Jose Manuel Barroso, asepresident Siim Kallas, Eesti valitsuse liikmed jt. Minu jaoks tähendab see üleskutset kogu Euroopa elutervele tulevikule.

Aga see ei tähenda, et peaksime ootama, kuni kusagil kõrgel ja kaugel midagi ära tehakse. Iga inimene saab ka ise midagi ära teha, et oma elukeskkonda ökoloogiliselt tervemaks muuta. Tooksin siinkohal paar näidet sellest, mida mina linnapeana olen tänaseks selles vallas ära teinud. Olen Tallinna Rahvuspargi loomise ning Paljassaare linnukaitseala väljaarendamise aktiivne toetaja. Üheks Tallinna Rahvuspargi loomise algatuse edasiviijaks oli minu isa Rein Ratas, kes jätkab ka praegu linnavolikogu liikmena selle eest seismist. Rahvuspargi loomise mõtte algatas arhitekt Jüri Lass. Minu eestvedamisel on käivitatud koolilaste loodusõpe Botaanikaaias, Loomaaias ning Aegna saarel. Käesoleval aastal valmivad loodusmajad Aegna saarel ja Botaanikaaias.

Tallinnas on rakendatud tööle olmejäätmete selektiivne kogumine ja pakendisüsteem. Jätkub lemmikloomade hoiupaiga asukate elutingimuste parandamine ning puude istutamine kogu linnas.

Selgeks alternatiiviks autostumisele on keskkonnasõbralik ühistransport ning "pargi ja sõida" süsteemi käivitamine. Pean õigeks, et bussidel, trollidel ja trammidel saab olema roheline tee. Tagamaks õpilastele turvalisema koolitee, hakkab Tallinnas käesoleva aasta veebruarist liikuma koolibuss (Viimsi - Pirita - Kesklinn).

Palju on ära tehtud ja veel rohkem seisab veel ees.

 

Lisainfot selle kohta, kuidas rohelist mõtteviisi oma igapäevaelus rakendada: